Lauren & Rob's Wedding, September 22, 2015 (Black & White) - Rob Parente